No2336嫩模樱花EIsa酒店客房部经理剧情黑短裙配黑丝裤袜诱惑写真52P樱花EIsa秀人网

No2336嫩模樱花EIsa酒店客房部经理剧情黑短裙配黑丝裤袜诱惑写真52P樱花EIsa秀人网

[16]从鸠尾上行一寸陷中,中庭穴也。[38]从光明下行一寸,辅骨前绝骨端,内斜三分,阳辅穴也。

知母一钱 大黄一钱 黄芩一钱五分 茺蔚子一钱 石膏二钱 栀子一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。 又有腹皮损破肠出者,看肠若仅伤一半者,可治。

[5]从三阴交上□内循胫骨后,漏谷穴也。[3]小儿患此证,为实热眼疳,宜服羚羊角饮,泄其实热也。

芩连白芷金星草,乳香淡竹当归好。 [27]从百会前行一寸五分,前顶穴也。

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀痔疮肛肿泄痢缠,吐红溺血嗽咳痰,牙疼喉肿小便涩,心胸腹疼噎咽难,产后发强不能语,腰痛血疾脐腹寒,死胎不上攻膈,列缺一刺病乃痊。裹廉,以白布为之,因患处不宜他器,只宜布缠,始为得法,故名裹帘。

[17]从膺窗下行,当乳头之中,乳中穴也。【注】[1]咪目者,或飞尘飞丝风吹入目也。

Leave a Reply